Amerika Hristiyan topluluğunun ilk trans piskoposu oldu

0

San Fransisko Evanjelik Luteryen Kilisesinde papaz olan Megan Rohrer, Evanjelik Luteryen Kilisesinin Sierra Pasifik Konsiline piskopos olarak seçildi.

Amerika Evanjelik Luteryen Kilisesi’nin (ELCA) Başpiskoposu Elizabeth A. Eaton, trans Rohrer’in seçilmesi kararını olumlu karşıladı.

Başpiskopos Eaton, ‘tanrının her birimize İsa’nın vücudunu inşa edecek şeyler bahşettiğine’ inandığını belirterek, “Biz ‘Herkesin başımızın üstünde yeri var’ (all are welcome) dediğimizde, (kelimenin tam anlamıyla) herkesin başımızın üzerinde yeri olduğunu kastediyorduk” diye konuştu.

Kullandığı dilde cinsiyet ifade eden ‘he/she/him/her’ adılları yerine cinsiyet bildirmeyen ‘they/them’ zamirlerini kullanan Rohrer; 2006 yılında ELCA’ya üye ilk trans birey ve 2014 yılında ilk trans rahip olmuştu.