Bu 20 ilde askerlik yapanlar mecburi hizmetini yapmış sayılacak

0
yedeksubay
yedeksubay

Sağlık Bakanlığı 20 il belirledi. Bu 20 ilde temel askerlik eğitim süresi hariç askerlik hizmetlerinin tamamını yedek subay olarak yerine getiren tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanları mecburi hizmetini yapmış sayılacak

Sağlık Bakanlığı, yükümlü olduğu askerlik hizmetinin tamamını yedek subay olarak yerine getiren hekimlerin mecburi hizmetten muaf olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuru şöyle:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tabip ve uzman tabip ihtiyacının karşılanması için 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 3’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ‘Askerlik Hizmetini Yedek Subay Olarak Yerine Getirenlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Tamamlamış Sayılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ 31.01.2018 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nca müştereken belirlenmiş olan Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van illeri ile yurt dışında görevli birlikler (KKTC, Afganistan, Bosna-Hersek, Katar, Kosova, Somali, Lübnan vb.) ve Yüzer Birliklerde (Kadrosunda tabip bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı gemiler) temel askerlik eğitim süresi hariç askerlik hizmetlerinin tamamını Yedek Subay olarak yerine getiren tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanları Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış sayılacaktır.

Yukarıda belirlenen yerlerde; tabip iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar tabiplikten, uzman tabip iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar uzman tabiplikten, yan dal uzmanı iken askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlayanlar ise yan dal uzmanlıklarından dolayı yükümlü oldukları devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf sayılacaklardır.”