Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye hibe

0

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’nin Sulama Modernizasyon Projesi için 252 milyon ABD$ tutarında bir krediyi ve 2 milyon dolarlık bir Küresel Çevre Fonu (GEF) hibesini onayladı.


Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, “Proje, sulama altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu yoluyla sulama hizmetlerinin iyileştirilmesini, çiftçilerin suya erişimini arttırmayı ve ülkedeki Sulama Birliklerinin (SB) kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.”

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Vekili Mariam Sherman, “Türkiye’de tarım sektörü nüfusun yaklaşık yüzde 21’ini istihdam ediyor ve kırsal işgücünün yüzde 60’ını oluşturuyor. Sulamanın yağmur suyuna dayalı tarıma göre üretkenliği ortalama üç kat arttırdığı düşünüldüğünde, sulama sistemleri yoluyla suya erişimin arttırılması kırsal bölgelerde yaşayan yoksul insanların gelir seviyelerini yükseltecek” dedi.

Açıklamaya göre proje aşağıdaki üç bileşenden oluşacak:

Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu (IBRD, 249 milyon dolar) : Bu bileşen Atabey, Ereğli-İvriz, Alasehir ve Uzunlu’daki seçilen bölgelerde 50.000 hektardan büyük bir alanı kapsayan sulama sistemlerinin yeniden yapımına ve iyileştirilmesine yönelik yatırımları finanse edecek.

Yenilikçilik ve Kurumsal Destek (GEF, 2 milyon dolar) : Bu bileşen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Sulanma birliklerinde kapasite oluşturmaya yönelik ulusal ölçekte bir program uygulamasını (1,29 milyon ABD$) ve Afyon ilinde Yeraltı Suları Yönetimi için bir pilot proje (0,71 milyon ABD$) uygulamasını destekleyecek.

Proje Yönetimi (IBRD, 3 milyon dolar) : Bu bileşen projenin koordinasyonu ve yönetimi için gerekli çeşitli faaliyetleri finanse edecektir. Bu kapsamda proje bölgelerinde baraj güvenliğini arttırmaya yönelik önlemler, topluluk istişare toplantıları ve ortaklık programı, iletişim, şikayet mekanizmaları, izleme ve değerlendirme ile çevresel ve sosyal yönetim gibi unsurlar yer alıyor.

Proje Türkiye’nin 2018-2021 dönemini kapsayan ve büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik olarak belirlenen üç stratejik amaç üzerinde odaklanan Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile uyumlu.

Ülke İşbirliği Çerçevesi tasarımı, 2016 yılında tamamlanan ve su mevcudiyetini ile sürdürülebilir su kullanımını ülkenin gelecekteki kalkınma süreci için kilit bir zorluk olarak vurgulayan Sistematik Ülke Değerlendirmesi bulgularını esas alıyor.

Proje, ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10,5 yıllık bir geri ödeme süresine sahip bir IBRD Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) aracı ile finanse ediliyor.