İşte son dönemin en şanslı mesleği!

0

TÜİK’in yaptığı araştırmaya göre, bilişim uzmanları için istihdam geçen yıla göre yüzde 1,2 arttı. İnternet üzerinden girişimciliğin 2018 yılında artmasından dolayı, bilişimciler için de iş alanı gittikçe artıyor.

TÜİK’in 2018 yılı için yaptığı araştırma sonuçlarına göre, 10’dan daha fazla personel çalıştıran girişimcilerin yüzde 11,6’sı işi bilişim teknolojileri olan kişiler istihdam etti. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 10,8’di.

10-49 kişinin çalıştığı girişimlerin yüzde 8,2si, 50-249 kişinin çalıştığı girişimlerin yüzde 24,4’ü, 250 ve üzeri kişinin çalıştığı girişimlerinse yüzde 57,4’ü bilişim uzmanı istihfam etti.

Bilişim Uzmanları İçin İstihdam Oranı Bir Yılda Yüzde 1,2 Arttı

Girişimlerin yüzde 5,2’si geçtiğimiz yıl bilişim uzmanı aldı veya almayı denedi. Bu girişimlerin yüzde 37,9’u bu süreçte adayların az olması, adayın yetersizliği, ücret talebinin yüksek olması, tecrübesizliği vb. zorluklarla karşılaştı.