Halk sağlığı teşkilatı 500 açık pozisyonu doldurmak istiyor

0

2021’de oluşturulan program, gelecekte ortaya çıkabilecek halk sağlığı krizlerine yanıt vermeyi ve sağlık görevlilerine destek sağlamayı amaçlıyor. Program, ülkedeki ilk program olarak kabul ediliyor ve iletişimi ve hazırlığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Eyalet Sağlık Komiseri Vekili Dr. James McDonald, “Halk sağlığı zorlu, heyecan verici bir alandır ve New York Eyaleti Halk Sağlığı Birimi’nin New Yorklulardan ve yerel sağlık departmanlarından ne kadar ilgi gördüğünü görmek cesaret verici,” dedi. “COVID-19 gibi viral tehditlerin ortaya çıkışı, hazırlıklı olmamız ve bu halk sağlığı acil durumlarının zorluklarına göğüs germemiz gerektiğini gösteriyor. Halk sağlığını korumak, eyaletimizin halk sağlığı gündemini ilerletmeye yardımcı olmak için yeteneklerini ve uzmanlıklarını kullanmaya ve geliştirmeye istekli New Yorklularla toplumlarımızda başlar.” Programın oluşturulması, Vali Kathy Hochul’un yönetiminin önümüzdeki beş yıl içinde eyaletin sağlık hizmetleri işgücü saflarını %20 oranında genişletmeye çalıştığı sırada gerçekleşti.

New York’taki halk sağlığı yetkilileri, son yıllarda devam eden COVID salgını dışında çeşitli sorunlara yanıt verdi. Eskiden maymun çiçeği olarak bilinen çocuk felci ve mpox salgınlarının yanı sıra bu kış çocukluk çağı RSV’sinin yanı sıra grip vakalarındaki artış, eyalet ve yerel düzeylerde zorluklar yarattı. Bu arada New York, COVID gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ilişkin erken uyarısını genişletmek için çalışıyor. Halk sağlığı kurumlarında çalışan insanlar, yalnızca COVID’i değil eyaletteki diğer hastalıkları da izlemek için genişleyen eyaletin atık su gözetim programının bir parçası oldu. Sağlık yetkilileri, halk sağlığı, tıp, diş hekimliği, hemşirelik, farmakoloji/eczacılık, yardımcı sağlık, sosyal hizmetler, iletişim ve bilgi teknolojisi, lojistik planlama, eğitim ve acil sağlık programları alanlarında eğitim almış, kolej ve ileri düzeyde yüksek lisans derecesine sahip kişileri arıyor.